قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده از خدمات ما به شرح زیر می‌باشد:

  • اشخاصی که مایل به استفاده از خدمات ما می‌‌باشند، باید اطلاعات هویتی کامل خود (نام، نام خانوادگی، شماره ملی) همراه با اطلاعات تماس مورد نیاز (تلفن ثابت، تلفن همراه، نشانی پستی، آدرس ایمیل و…) که بر اساس نوع خدمات دریافت می‌شود را بصورت کامل و صحیح در اختیار ما قرار دهند.
  • ما خود را متعهد به رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی اشخاصی که از خدماتمان استفاده می‌نمایند، می‌دانیم.
  • درصورتی که به دلیل قوای قهریه (سیل، زلزله، حوادث غیرمترقبه، شورش، تحریم، شیوع بیماری واگیردار و…)، انجام تعهدات از سوی ما امکان‌پذیر نباشد، شخص دریافت‌کننده خدمات نمی‌تواند ادعائی در خصوص خدمات مورد تقاضا از ما داشته‌باشد ولی ما موظف و متعهدیم که در زمان رفع قوای قهریه و امکان‌پذیرشدن ارائه خدمات، در اسرع وقت اقدام به انجام تعهدات خود نماییم.
  • کلیه فعالیت‌های ما منطبق با قوانین و مقررات حاکم بر کشور است و در صورتی که در هر زمان مشخص شود که اشخاصی از طریق خدمات ارائه‌شده توسط ما، اقدام به انجام اموری نمایند که باعث نقض قوانین و مقررات کشور می‌شود، ارائه خدمات به این اشخاص متوقف خواهد شد.