درباره ما

دانشسرای صنعت نفت یک مجموعه مستقل و خصوصی می‌باشد که در زمینه فراهم نمودن امکانات و بسترهای آموزشی و تحقیقاتی، به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت نفت کشور، خدمات ارائه می‌دهد.

بخش از خدمات ما به شرح زیر می‌باشد:

  • تأمین تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی
  • تأمین فضای آموزشی
  • تأمین زیرساخت و سامانه آموزش از راه دور و آموزش مجازی
  • تأمین تجهیزات آزمایشگاهی

ما به شما کمک می‌کنیم تا با بهره‌گیری از امکمانات و تجهیزات ما، سطح توانائی فنی خود و افراد زیر مجموعه خود را با سرعت و به شکل مطلوب ارتقا دهید.